Hogyan működik a művészetterápiás csoport?

Amikor 6-10 ember összejön egy csoportba különböző problémáik által vezérelve – mivel az együttes alkotási és feldolgozó folyamataik során a tagok szabadon és kölcsönösen hatnak egymásra – általában újrateremtődnek, leképeződnek azok a nehézségek, amelyek eredetileg a csoportba hozták őket.

A csoportterapeuta elfogadó, empatikus vezetése lehetőséget teremt ahhoz, hogy a csoporttagok támogassák egymást, új alternatívákat kínáljanak egymásnak, és finoman szembesítsék társaikat valós problémáikkal. Ezáltal az alapprobléma újragondolható, alternatív viselkedésminták tanulhatók, és a személy kifejleszthet új szociális technikákat vagy megoldásokat személyközi kapcsolataihoz.

A csoportfolyamat alatt az emberek felismerik, hogy nincsenek egyedül. Sokan úgy gondolják, hogy egyedül állnak problémáikkal, így bátorítóan hat, mikor megtapasztalják, hogy mások is küzdenek hasonló nehézségekkel, vagy éppen az, hogy meghallgathatják valamely társukat arról, hogyan dolgozott fel vagy oldott meg olyan problémát, amely mélyen érintette őt. A csoport által teremtett bizalmas légkörben az emberek szívesen törődnek a másikkal és próbálnak segíteni egymásnak.

A művészetterápiás csoport néhány előnye:

  • a megoldások felfedezése szociális közegben pontosabban leképezi a valós életet

  • lehetőséget ad saját és mások szociális készségeinek megfigyelésére és visszatükrözésére

  • a csoportterápia előnyei élvezhetőek mind az aktív részvétel, mind a megfigyelés és befogadás által

  • lehetőséget ajánl egy azonnali visszajelzés adására és kapására azon gondok, eredmények, problémák tekintetében, melyek hatást gyakorolnak valaki életében

  • a csoporttag számára hasznos: egy támogató, meghitt környezetben „dolgozni”

  • saját személyes feladatain, illetve a másoknak nyújtott segítségnyújtás örömének átélése